Privacybeleid

Privacyverklaring B&B Eilandspolderpracht

B&B Eilandspolderpracht,  gevestigd aan het Haviksdijkje 2,  1843 JG Grootschermer,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Sonja Kroes is eigenaar en verwerkt de gegevens volgens verklaring

Bereikbaar via contact@eilandspolderpracht.nl

Tel: 0638616503

 

Persoonsgegevens verwerken

B&B Eilandspolderpracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij  niet.

 

Waarom hebben wij uw  gegevens nodig

Eilandspolderpracht  verwerkt uw persoonsgegevens  om telefonisch contact met  u  op  te  kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail ) te  kunnen benaderen indien u  telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Eilandspolderpracht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u  gesloten overeenkomst van opdracht.

Privacyverklaring B&B Eilandspolderpracht 28 juni 2021

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eilandspolderpracht neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking van gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of Рsystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Eilandspolderpracht) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens  bewaart Eilandspolderpracht niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerdergenoemde persoonsgegevens: termijnen die nodig zijn voor het verstrekken van informatie aan de gemeente Alkmaar voor de toeristenbelasting en aan de Belastingdienst voor de omzet- en inkomstenbelasting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eilandspolderpracht verstrekt in principe geen gegevens aan derden, uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u,  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Eilandspolderpracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U  heeft  het recht  om  uw  persoonsgegevens  in  te  zien, te  corrigeren  of  te  verwijderen. U  kunt  een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@eilandspolderpracht.nl

Eilandspolderpracht zal zo snel mogelijk reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eilandspolderpracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Privacyverklaring B&B Eilandspolderpracht 28 juni 2021